Saturday, 24 September 2011

Global Chalice Lighting Words October 2011

Dear friends,

Here is the 98th in the monthly series of Global Chalice Lightings from the International Council of Unitarians and Universalists, for use during October 2011.

It is submitted in Czech and English by the Religious Society of Czech Unitarians. Please see that this Global Chalice Lighting is translated, if necessary, and distributed as widely as possible within your group.

In faith,

-Lorella

Lorella Thomas Hess
editor, The Global Chalice
ICUU newsletter
www.icuu.net


Scházíme se v tomto místě, které je pro tuto chvíli naším duchovním domovem. Je to místo nás všech, pro každého z nás. Jsme lidé různého původu, s různými životními příběhy; každý z nás je originálem. Jdeme mnoha různými cestami.

Zatímco cesta každého z nás je odlišná, máme společný cíl: prohlubovat naše spojení s Duchem Života; činit duchovní dílo v našich srdcích; a vztahovat se k druhým.

Zapalme tento kalich, abychom posílili své uvědomění pospolitosti. Toto je skutečně jedno místo, mnoho cest; mnoho cest, jeden cíl. Nechť světlo tohoto kalicha nám tuto pravdu připomíná.


We gather in this place which is our spiritual home at this hour. It is one place for us all. We are people of different origins, with different life stories; each of us is unique. We walk on many diverse paths.

While the path of each of us is quite different, we have a common goal: to deeper our connection with the Spirit of Life; to do the spiritual work in our hearts; and to reach out to the others.

Let us light the chalice to strengthen our awareness of togetherness. This is truly one place, many paths; many paths, one goal. May the light of this chalice remind us of that.

Petr Samojsky

Religious Society of Czech Unitarians (www.unitaria.cz)

No comments: